پنج شنبه ٠٦ آذر ١٣٩٩ فارسي|Italian
صفحه اصلی|ايران|اسلام|زبان و ادبيات فارسی|سوالات متداول|تماس با ما|پيوندها|نقشه سايت
Title
iran
اصفهان
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
NewsletterSignup
نام :   
ایمیل :   
كرسي هاي زبان و ادبيات فارسي در دانشگاه هاي ايتاليا - دانشگاه ونیز

 منبع :

 نويسنده : اکبر قولی    ایمیل : ghowli@gmail.com

 نوشته شده در تاريخ : 1389/09/05   ( آخرين ويرايش : 1389/09/05 )

 

دپارتمان مطالعات اروپا و آسيای دانشکده زبان و ادبيات خارجی دانشگاه ونيز در سال 1985 تاسيس شده است.

شايد در نگاه نخست چنين بنظر آيد که اروپا و آسيا بعلت برخورداری از دو پس زمينه فرهنگی ـ تاريخی بسيار متفاوت نمي توانند در حيطه ای مشترک مورد مطالعه وبررسی قرار گيرند ودر کنار هم قرار دادن اين دو قاره در چهارچوب مطالعات و برنامه های علمی يک دپارتمان کاری مفيد و عملی نباشد.

ولی اگر بدقت به موقعيت جغرافيائی وحيطه های فرهنگی اين دو منطقه توجه کنيم باين نتيجه ميرسيم که در بسياری از دوره های تاريخی اروپا و آسيا از روابط نزديک فرهنگی، علمی ، سياسی و ادبی  برخوردار بوده اند و در روند ادبی و فرهنگی يکديگر تاثير متقابل گذارده اند.

در دپارتمان مطالعات اروپا و آسيا دروس مربوط به زبانشناسی و پژوهش های ادبی و تاريخی، از نظر جغرافيائی و منطقه ای تقسيم بندی شده مورد بررسی قرار مي گيرند.

هر يک از اين مناطق بزرگ فرهنگی مانند حوزه مربوط به زبان عربی و يا حوزه مربوط به زبان فارسی، از جنبه های گوناگون ادبی ، تاريخی، دينی وسياسی مورد مطالعه دانشجويان قرار گرفته و زمينه ای گسترده در قلمرو آشنائی با فرهنگ شرق و به ويژه آسيای ميانه و آسيای صغير در اختيار دانشجويان قرار مي دهد.

ويژگی قابل توجه اين دپارتمان در بررسی چند جانبه  اين مراکز بزرگ فرهنگی، چه در گذشته و چه در دوران معاصر، و مطالعه تطبيقی آن ها با مناطق بزرگ فرهنگی اروپا ست. با توجه به اين مسئله که اين دو قاره را دو واقعيت تاريخی و فرهنگی جدا و گسسته از يکديگر ندانسته بلکه هر چه بيشتر سعی در شناسائی عواملی دارد که اين دو قاره را بهم نزديک ومرتبط مي کنند.

بايد يادآور شد که زبان و ادبيات فارسی پيش از تاسيس اين دپارتمان يعنی از سال 1967 در دانشکده زبان های خارجی دانشگاه ونيز مطالعه و تدريس مي شد و رياست آن را پروفسور جان روبرتو اسکارچيا [i] بعهده داشت.

پروفسور اسکارچيا متخصص تاريخ شيعه اثنی عشری در ايران است و بعد از رياست کرسی زبان و ادبيات فارسی کرسی استادی تاريخ اديان ايران و آسيای مرکزی اين دانشکده به وی سپرده شده است. او تحقيقات و مطالعات ارزنده ای در مورد شعر غنائی ايران ، افغانستان و تاجيک چه در دوره کلاسيک وچه در دوره معاصر دارد.

از جمله تاليفات ارزشمند او ميتوان از تاريخ ادبيات فارسی و شعر غنائی نام برد. پروفسور اسکارچيا مقالات پژوهشی قابل توجهی در زمينه زبان و ادب معاصر فارسی و تاريخ هنر در ايران در گاهنامه های گوناگون منتشر کرده است.

از سال 1987 تا کنون پروفسور ريکاردو زيپولی[ii] عهده دار کرسی زبانشناسی ايرانی و زبان و ادبيات فارسی دپارتمان مطالعات اروپا و آسيا مي باشد.

وی متخصص زبان های ايرانی است ومطالعات ارزشمندی در باره شعر غنائی فارسی وترجمه های شايان توجهی از آثار ادبی فارسی چه در زمينه نثر و چه در رابطه با شعر منتشر کرده است.

پروفسور زيپولی علاقه فراوانی به هنر عکاسی دارد و چند نمايشگاه عکس درباره مناظر ايران برگزار کرده  و کتابی نيز با اشعار سهراب سپهری همراه عکس هائی از مناطق مختلف ايران منتشر کرده است.

او در چند سال اخير مطالعات و تاليفاتی در زمينه کامپيوتری کردن شعر فارسی و انتقال اطلاعات مربوط به آن در برنامه های خاص پژوهشی از طريق تکنولوژی مدرن داشته که مورد توجه بسياری از ايرانشناسان قرار گرفته است.

بعلت علاقه و توجه خاص به شعر فارسی، از سال 1989 به ويراستاری و انتشار آثار شعرای ايران در ايتاليا مشغول است.

گذشته از مطالعات و انتشارات گوناگون در زمينه زبان و ادبيات فارسی، دوره های تدريسی کوتاه مدت و کنفرانس های متعددی نيز در دانشگاه های خارج از ايتاليا مانند دپارتمان فرهنگ و زبان های خاورميانه دانشگاه کلمبيای نيويورک و دپارتمان مطالعات آسيائی دانشگاه کمبريج بعهده داشته است.

از تاليفات پروفسور زيپولی ميتوان به آثار زير اشاره کرد:

   ·          ترجمه اشعار صائب ، 1975

   ·          سنائی شاعر پيش ـ سنتی  ايران، 1979

   ·          تفسيری درباره “رخنه ديوار” در اشعار صائب تبريزی، 1978

   ·          ترجمه و تفسير قابوسنامه اثر قابوس وشمگير

   ·          نکاتی چند در باره اشعار صائب و غالب ، 1981

   ·          چرا سبک هندی در دنيای غرب سبک باروک خوانده ميشود ، 1984

   ·          تا نا کجا ، 1984

   ·          آئينه در شعر فرخی ، سعدی وحافظ ، 1988

   ·          رمزيابی شعر فارسی ، 1988

   ·          از عنصری تا حافظ ، 1989

   ·          بررسی 26 بيت از اشعار بيدل ، 1988

   ·          روش های نوين کامپيوتری و شعر فارسی ، 1990

   ·          نکاتی در باره شعر حافظ ، 1991

   ·          سعدی ( با همکاری س. مانوکيان) ، 1992 

   ·          بيدل  (مجموعه شعر فارسی) ،1994

   ·          باغی در صدا ، 1995

   ·          کلمات قافيه در شاهنامه فردوسی ، 1996

   ·          گل در غزل های نظامی ، 1998

   ·          بازار در ديوان حافظ ، 1998

   ·          تصويری از ايران در سال 1920 ، 1999

 

و بسياری مقالات تحقيقی ديگر که آوردن فهرست کاملی از آنها در اين مطلب امکان پذير نيست.

پروفسور زيپولی گذشته از کرسی استادی زبانشناسی ايرانی و زبان و ادبيات فارسی (سال های سوم و چهارم) سمت رياست دپارتمان مطالعات اروپا و آسيا را نيز بعهده دارد.

برنامه های تدريسی مربوط به زبان فارسی و فرهنگ و ادبيات ايران ، بر حسب بولتن شماره 9 دپارتمان مطالعات اروپا و آسيائی دانشگاه ونيز که در سال تحصيلی 2001 ـ 2000 منتشر شده ، به شرح زير است:

 

زبانشناسی ايرانی

موضوع اصلی اين درس آشنائی کلی با زبان شعر فارسی و مبحث قافيه در شعر کلاسيک و فراگيری اشکال گوناگون بديع و قافيه و نکات عروضی در نظم فارسی مي باشد.

دانشجويان با متون مهم واصلی شعر کلاسيک آشنا شده و فرم های متنوع عروضی را از طريق نقد وتجزيه و تحليل هر يک از اين متون می آموزند.

در پايان سال تحصيلی ، آزمونی کتبی در مورد مطالب و متون پيشنهادی برنامه يادآوری شده صورت خواهد گرفت.

متون فارسی مورد نياز دانشجويان، در صورت نبودن در کتابخانه دپارتمان، از طرف استاد مسئول و بصورت فتوکپی در اختيار آنان قرار ميگيرد.

 

متون مورد مطالعه:

   ·          عروض فارسی، تاليف ل.پ. الول ساتن

   ·          آشنائی با عروض و قافيه، تاليف س.شميسا

   ·          ا لمعجم فی معائير اشعار عجم ، اثر شمس قيس

   ·          راهنمای عروض شعر فارسی، تاليف ف. تيزن

 

بخش تحقيقی

موضوع بخش تحقيقی بررسی و مطالعه ای در "زبان هزل در شعر فارسی" و " تجزيه و تحليل قافيه در شعر فارسی" در نظر گرفته شده است.

 در اينجا به برخی از آثارتحقيقی مربوط به اين درس که اخيراً به چاپ رسيده و يا بزودی منتشر خواهد شد اشاره ميکنيم:

   ·          يکپارچگی متن در غزل حافظ

   ·          گل در اشعار نظامی

   ·          بازار در ديوان حافظ

   ·          ابيات طنز و فکاهی در شعر فارسی

   ·          صور خيال در شعر

   ·          هزليات سنائی

   ·          فرهنگ لغت جديد فارسی ـ انگليسی در مورد زبان شعر سنتی

   ·          نشانه شناسی و سنت تصوير

 

زبان و ادبيات فارسی( سال اول و دوم ) 

برنامه تدريس دو سال اول و دوم کرسی زبان و ادبيات فارسی بعهده خانم پروفسور دانيلا منگينی گذاشته شده است. پروفسور منگينی از دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه ونيز در رشته زبان و ادبيات فارسی فارق التحصيل شده و از انستيتوی شرقشناسی دانشگاه ناپل موفق به اخذ درجه دکترا شده است. از فعاليت های تحقيقی قابل توجه وی مطالعه و بررسی اشعار حافظ و انتقال برخی از لغات کليدی اين اشعار به حافظه کامپيوتری مي باشد. از آثار تحقيقی که تا کنون از او منتشر شده ميتوان به تاليفات زير اشاره کرد:

   ·          هنر شعر فارسی در ميان صفحات مجموعه های شعری کهنه ونو، 1993

   ·          تجنيس در شعر غنائی فارسی، 1994

   ·          تکرار زبانی در غزل های سلمان ساوجی، 1997

   ·          الفبا و صنايع شعری در نظم فارسی، 1998

   ·          برخی از برنامه های پايه ای در راه استفاده از پروژه شعر غنائی فارسی، 1994

برنامه سال اول:

موضوع اصلی مورد مطالعه دانشجويان سال اول زبان و ادبيات فارسی صرف و نحو ونکات دستوری زبان فارسی است. در اين دوره دانشجويان با ويژگی های گرامری و صرف و نحو زبان که قدم اول آشنائی و استفاده صحيح از زبان فارسی است آشنا مي شوند تا بتوانند از عهده خواندن و درک و ترجمه آثار و متون ساده ادبی چه در نظم و نثر کهن و چه در نوشته های شعرا و نويسندگان معاصر بر آيند. کتب مورد استفاده دانشجويان مجموعه ای از دستور زبان های فارسی است که به زبان های مختلف نوشته شده و دانشجويان را در درک و فراگيری قوانين و معيار های دستوری فارسی ياری مي کند.

 

متون مورد مطالعه:

   ·          دستور زبان فارسی تاليف آ. کولتی، 1977

   ·          گرامر فارسی تاليف ا. ک. س. لمبتون، 1984

   ·          فرهنگ لغت فارسی ـ ايتاليائی، تاليف کلتی ـ گرونبوم، 1978

   ·          فرهنگ لغت فارسی ـ فرانسه تاليف ژ. لازار، 1991

   ·          فرهنگ لغت فارسی تاليف ا. ک. س. لمبتون، 1990

 

دانشجويان سال اول علاوه بر دستور زبان با کليات تاريخ ادبيات فارسی نيز آشنا مي شوند. فراگيری مقدماتی زبان دانشجويان را به خواندن بعضی متون ساده و شناسائی انواع سبک های ادبی که در نظم و نثر فارسی بكار گرفته ميشوند رهنمون ميشود. آشنائی کلی با تاريخ ادبيات و سير تحول و تطور زبان و ادب فارسی از مطالب  مورد بررسی اين دوره درسی بشمار مي آيد.

 

متون مورد مطالعه:

   ·          تاريخ ادبيات ايران تاليف آ. پاليارو، آ. بائوزانی،1968

   ·          تاريخ  ادبيات ايران تاليف ی. ريپکا، 1968

   ·          صور خيال در شعر فارسی  تاليف آ. شيمل، 1992

   ·          فرهنگ لغت فارسی ـ انگليسی تاليف استينگس، 1991

 

در ميان دروس سال اول دوره ليسانس زبان و ادبيات فارسی ساعاتی نيز به آزمايشگاه تمرين زبان اختصاص داده شده است. در اين بخش استاد فارسی زبان، دانشجويان را در فراگيری صحيح تلفظ و املا و جمله بندی راهنمائی کرده از طريق تمرين های ساده و گفتگو به زبان فارسی آنان را درآموزش و استفاده درست از لغات و اصطلاحات زبانی ياری مي کند. مطالب و متون مورد استفاده بوسيله استاد فارسی زبان تهيه شده و بصورت فتوکپی در اختيار دانشجويان قرار ميگيرد.

 

متون مورد مطالعه:

   ·          آموزش زبان فارسی دوره مقدماتی تاليف دکتر ی. ثمره ( کتاب اول )، 1993

 

امتحانی که بصورت کتبی از دانشجويان بعمل مي آيد شامل ترجمه و آوا نويسی متنی کوتاه و ساده از آثار نويسندگان معاصر فارسی است. آزمون شفاهی به دو قسمت  تقسيم مي شود. قسمت اول شامل دستور زبان فارسی ، تاريخ ادبيات فارسی وشناسائی انواع گوناگون سبک های ادبی در نظم و نثر فارسی مي باشد که با متون و ماخذ لازم در طول سال تحصيلی تدريس شده است. در اين آزمون دانشجويان بايد از طريق متن مورد امتحان به پرسش های مربوط به دستور و تاريخ ادبيات و سبک شناسی پاسخ بدهند.

قسمت دوم که با حضور و همکاری استاد فارسی زبان صورت مي گيرد شامل خواندن و ترجمه متون ساده فارسی ومکا لمه ای ابتدائی به زبان فارسی مي باشد. علاوه بر آزمون شفاهی هر دانشجو بر حسب علاقه و آشنائی که به زبان و ادب فارسی دارد موضوئی در زمينه دستور زبان و يا ادبيات فارسی انتخاب کرده رساله کوتاهی مي نگارد که مکمل آزمون شفاهی محسوب ميشود.

 

برنامه سال دوم:

موضوع اصلی برنامه سال دوم صنايع بديعی و عروض و قافيه در شعر سنتی فارسی است. در اين دوره دانشجويان اشکال گوناگون اوزان عروضی شعر را مورد مطالعه قرار داده با طرز خواندن متون گوناگون نظم فارسی آشنا ميشوند. علاوه بر کتب مورد مطالعه، مطالب تحقيقی ديگری با شرح و تفصيل هائی روشنگر در مورد موضوعات ذکر شده بوسيله استاد زبان فارسی تهيه شده و بصورت فتوکپی در اختيار دانشجويان قرار مي گيرد.

 

متون مورد مطالعه:

   ·          راهنمای عروض فارسی تاليف ف. تيزن، 1982

   ·          فصاحت ، بلاغت، بديع، بيان، معانی، عروض و قافيه ، در دائرة ا لمعارف اسلام

 

در بخش ديگر برنامه سال دوم تم های اصلی شعر غنائی فارسی با مثال ها و تمرين های مربوط به بديع و روش های زيبا شناسی در زبان شعر مورد بررسی دانشجويان قرار مي گيرد. در اين قسمت پس از مراحل مقدماتی دانشجويان با برنامه های کامپيوتری در زمينه نشانه گذاری اشعار فارسی آشنا شده و از اين برنامه ها در مطالعات تحقيقی خود استفاده خواهند کرد.

 

متون مورد مطالعه:

   ·          زيبا شناسی سخن فارسی تاليف ج. خرازی، 1995

   ·          هنر شعر فارسی در ميان صفحات مجموعه های شعری کهنه و نو، 1993

   ·          تجنيس در شعر غنائی فارسی، 1994

   ·          تکرار زبانی در غزل های سلمان ساوجی، 1997

   ·          الفبا و صنايع شعری در نظم فارسی، 1998

   ·          برخی از برنامه های پايه ای در راه استفاده از پروژه شعر غنائی فارسی،1994

 

تمرين های مربوط به مکا لمه و روش صحيح تلفظ کلمات فارسی و خواندن و نوشتن متن های ساده زبان معاصر فارسی چه در زمينه شعر و چه در زمينه نثر، ، با راهنمائی استاد فارسی زبان صورت مي گيرد. اين بخش که ادامه تمرين های دستوری و روش جمله بندی و املا برنامه سال اول مي باشد، دانشجويان را در خواندن و نوشتن زبان فارسی و استفاده از متون  ادبی و تاريخی و مقالات کوتاه و ساده روزنامه ها ياری مي کند.

 

متون مورد مطالعه:

        ·          آموزش زبان فارسی دوره مقدماتی تاليف دکتر ی. ثمره (کتاب دوم )، 1993

 

امتحان کتبی دروس سال دوم مبنی بر ترجمه، آوانويسی و تقطيع وزنی يک غزل کوتاه است. آزمون شفاهی اين سال شامل دو بخش ميباشد. بخش نخست خواندن و ترجمه و تجزيه و تحليل نکات دستوری در متون ادبی و تاريخی تاليفاتی که در طول سال مورد مطالعه و بررسی دانشجويان قرار گرفته اند. در اين بخش صنايع بديعی و نکات مربوط به عروض و قافيه و تقطيع اوزان عروضی موضوعات اصلی آزمون شفاهی بشمار مي آيند. بخش دوم که بوسيله استاد فارسی زبان صورت ميگيرد شامل خواندن و نوشتن و مکا لمه به زبان فارسی بر حسب تمرين های انجام شده در طول دوره است.

 

زبان و ادبيات فارسی ( سال سوم و چهارم )

 

برنامه سال سوم:

در اين دوره درسی دانشجويان با سبک های اصلی قالب های شعر کلاسيک فارسی مانند: سبک خراسانی، سبک عراقی و سبک هندی آشنا ميشوند.

مباحث زبانی مربوط به عروض، قافيه و اوزان شعر فارسی در اين دوره مورد بحث و تجزيه و تحليل قرار ميگيرند و دانشجويان برای مطالعه مطالب از متون فارسی استفاده ميکنند.

 

متون مورد مطالعه:

   ·          سبک های ادبی فارسی، تاليف و. هينز

   ·          سبک خراسانی در شعر فارسی، تاليف م.ج. محجوب

   ·          تحول شعر فارسی، ز. موتمن

دراين بخش دانشجويان با کمک همکار فارسی زبان با تلفظ صحيح و روش درست خواندن و نوشتن زبان فارسی آشنا شده به تمرين های مکا لمه ای و دستوری مي پردازند. اين تمرين ها رفته رفته دانشجويان را به امکان خواندن روزنامه و مقالات به زبان فارسی كمك مي نمايد.

 

متون مورد مطالعه:

   ·          تدريس زبان فارسی ( کتاب اول )، تاليف ی. ثمره

 

امتحانی که بصورت کتبی از دانشجويان بعمل مي آيد شامل ترجمه و آوا نويسی و تقطيع وزنی يک غزل فارسی و ترجمه متنی کوتاه از زبان ايتاليائی به زبان فارسی مي باشد. آزمون شفاهی موضوعات و متونی را در بر مي گيرد که در طول اين دوره تدريس شده اند.

 

برنامه سال چهارم:

موضوع اصلی اين دوره سبک هندی در ادبيات منظوم و منثور فارسی است. کتب  مهم مربوط به اين سبک که به زبان های عربی و يا فارسی منتشر شده اند مورد مطالعه قرار خواهند گرفت و دانشجويان از طريق تجزيه و تحليل آثاری که به اين سبک نوشته شده، به ويژه اشعار بيدل، با خصوصيات بارز آن آشنا خواهند شد.

 

متون مورد مطالعه:

   ·          سبک های ادبی فارسی، و. هينزسبک هندی در شعر فارسی، ريزاو

   ·          سبک هندی ويا صفوی : پيشرفت يا زوال ؟، ا. يارشاطر

   ·          ادبيات فارسی، ا. يارشاطر

   ·          چرا سبک هندی در دنيای غرب سبک باروک خوانده ميشود، ر. زيپولی

 

در بخش تمرين های دستوری و مکا لمه ای، که با همکاری استاد فارسی زبان صورت مي گيرد، دانشجويان از طريق تمرين های نوشتاری و تلفظی (جمله بندی، املا و انشا) استفاده صحيح از زبان را مي آموزند. متون و تمرين ها بوسيله استاد فارسی زبان بشکل فتوکپی در اختيار دانشجويان قرار ميگيرد.

 

متون مورد استفاده:

   ·          آموزش زبان فارسی دوره مقدماتی، ( کتاب چهارم و پنجم )، دکتر ی. ثمره

 

آزمون اين بخش ترجمه، آوانويسی و تقطيع وزنی يک غزل فارسی و نگارش انشائی به زبان فارسی را شامل ميشود. قسمت شفاهی آزمون در باره موضوعاتی است که در طول دوره درسی مورد مطالعه و بررسی دانشجويان قرار گرفته اند.

 

بخش تحقيقی:

اين بخش مربوط به استاد و فعاليت های پژوهشی وی در زمينه زبان و ادبيات فارسی است. نتايج و روش های تجربی مورد استفاده اين پژوهش ها در طول سال تحصيلی در اختيار دانشجويان قرار مي گيرد و آنان را درنقد و بررسی های گوناگون در حيطه زبان، تاريخ، فرهنگ و ادبيات راهنمائی مي کند. در اکثر موارد اين پروژه های تحقيقی  جزو دروس تدريسی قرار مي گيرند.

 

تاليفات پژوهشی منتشر شده:

   ·          پروژه ای چند زبانی در باره شعر فارسی ( با برنامه کامپيوتری )، 1998

   ·          مجموعه اشعار فارسی ( با همکاری پروفسور زيپولی ) 1998

   ·          ماه و مرواريد، رباعيات شاعره ايرانی قرن دوازدهم مهستی گنجوی، 1999

   ·          بررسی واژگان 1000 بيت از مجموعه اشعار عراقی، 1999

تاليفات پزوهشی در دست چاپ:

   ·          ابزار زيبا شناسی واژگان در غزل فارسی

   ·          شيوه کار کامپيوتری در مطالعه صور شعر فارسی، 2000

   ·          بررسی واژگان 1000 بيت از مجموعه اشعار اميرخسرو، 2000

 

تاريخ ايران از زمان ورود اسلام تا عصر حاضر

اين دوره درسی، مسائل تاريخی و خصوصيات دول اسلامی کشور ايران و کشور های اسلامی حوزه خاورميانه را مورد بررسی قرار مي دهد. پروفسور ماريو نورديو متخصص تاريخ سياسی آسيا و به ويژه دول و ملل مسلمان قاره آسيا سمت استادی اين کرسی را در دپارتمان مطالعات اروپا و آسيا بعهده دارد. وی مطالعات و پژوهش های قابل توجهی در مسائل سياسی معاصر مربوط به کشور های حوزه خاورميانه ومسائل ملل فلسطين منتشر کرده است که در اينجا به چند تاليف اشاره ميشود:

   ·          اسلام و مسئله اقليت ، 1997

   ·          ژئوپوليتيک (1942ـ 1939 ) و رومانی، 1998

   ·          اقليت ها روی خط، 1999

   ·          بچه های خدائی ديگر، 1999

   ·          اروپا و آسيا: اتحاد و تفرق، 1999

   ·          آسيای مرکزی و تکنولژی کامپيوتری، 1999

 

  موضوعات اصلی اين دوره درسی در زمينه تاريخ سياسی دولت ها و سياست های اسلامی و تاثير قوانين و فرهنگ اسلامی در روش های کشورداری و سياست های بين ا لمللی در خاور ميانه است. بخش عمده اين دوره به سياست های دولت های معاصر اسلامی که در دهه های اخير تاسيس شده اند از جمله ايران و موقعت های خاص سياسی و تاريخی مانند مسائل دولت و ملت فلسطين اختصاص  داده مي شود.

 

برنامه ها و موضوعات مورد بررسی:

   ·          دولت های حوزه خاورميانه

   ·          طبيعت و ماهيت دولت های خاور ميانه

   ·          تعادل داخلی ميان کشور های خاورميانه

   ·          دولت های کوچک و مسئله حفاظت

   ·          قدرت های محلی و جدال برای سلطه و برتری

   ·          ايران در قرن بيستم

   ·          سلسله قاجار و انهدام روش سياسی يک دولت

   ·          علل و پيگرد های نهضت مشروطه ايران ( 1918 ـ 1914 )

   ·          رضا شاه و سلسله پهلوی ( 1941 ـ 1921 )

   ·          استبداد و انقلاب اسلامی ( 1979 ـ 1953 )

   ·           از خمينی تا خاتمی: پيشرفت يک رژيم انقلابی: جنبه های سياست داخلی اين دوره و سياست بين المللی

   ·           مسئله فلسطين و جنگ اعراب و اسرائيل

   ·           از جنگ اول جهانی تا معاهده سيکس ـ پيکوت (1918 ـ 1914 )

   ·           جنگ های اعراب و اسرائيل از نظر منطقه ای و ملی

   ·           قصه نويسی تطبيقی: وقايع نگاری در جنگ های اعراب و اسرائيل

   ·           مسائل ملت کرد

   ·           جنگ جهانی اول، ويلسن و وعده تاسيس  دولتی مستقل ( 1918 ـ 1914 )

   ·           جريان های ايجاد تشکيلات و موسسات در تعديل مشکلات مناطق کرد نشين

   ·           کرد ها و مسئله تشکيلات سياسی (2000 ـ 1979 )

   ·           کرد ها و مسئله مرکزيت و استقلال

 

چنانکه ملاحظه مي شود بخش قابل توجه و عمده اين دوره درسی وقايع و مسائل معاصر سياسی و اجتماعی حوزه خاور ميانه را مورد بحث و بررسی قرار مي دهد. بی شک اين نوع پژوهش ها دانشجويان را به درک و تجزيه و تحليل واقعيت های معاصر و زنده اين منطقه از جهان رهنمون ميشود و آنان را در شناخت هرچه عميق تر و گسترده تر تاريخ و فرهنگ کشور های خاور ميانه بخصوص ايران ياری مي کنند.

 

متون مورد مطالعه:

   ·           خاور ميانه امروز، تاليف د. پرتز، 1994

   ·           ريشه های انقلاب: برداشتی تاريخی از ايران معاصر، تاليف ن. کدی، 1981

   ·           تاريخ معاصر کرد تاليف د. مکدوال، 1997

   ·           تاريخ جنگ اعراب و صهيونيست تاليف ب. موريس، 1999

 

امتحان اين درس شفاهی و شامل مطالب و موضوعاتی است که در بالا ذکر شد. دانشجويانی که علاقمند به گذراندن دوره های دوم وسوم اين درس باشند بايد علاوه بر مطا لعات مربوط به سال اول به بررسی متون ديگری نيز در زمينه تاريخ سياسی و اجتماعی کشور های حوزه خاورميانه بپردازند و رساله ای کوتاه بر حسب آشنائی و علاقه خود در زمينه سوژه های مورد نظر بنگارند.

 دانشجويانی که موفق به شرکت مستمر در کلاس های درس نيستند ميتوانند در توافق با استاد مربوطه برنامه خاصی برای گذراندن امتحان آماده کنند.

 

پايان نامه ها

دانشجويان دوره ليسانس مرکز مطالعات اروپا و آسيای دانشگاه ونيز در پايان دوره چهارساله تحصيلی موظف به نگارش رساله ای در زمينه دروس و امتحانات انتخابی در طول دوره نيز هستند. سوژه اين رساله در رابطه با موضوع اصلی دوره ليسانس وبا توافق نظر استاد راهنما انتخاب مي شود. دانشجو بايد موضوع رساله را با نگاهی نو و پژوهشی مستند و علمی مورد بررسی قرار داده بشکلی خلاق با آن مواجه شود. نوآوری در انتخاب جنبه های تحقيقی و استفاده از روش نوين علمی از مشخصات بارز اين پايان نامه ها بشمار می آيد. در اکثر موارد اين پايان نامه ها بصورت کتاب چاپ و در دسترس دانشجويان و علاقمندان قرار مي گيرند. در اينجا فهرست کوتاهی از رساله های مربوط به زبان فارسی و تاريخ ايران ذکر ميشود:

 

سال تحصيلی 85 ـ 84

   ·           غزل حافظ، د. منگينی

   ·           درک حسی طبيعت در اشعار ازرقی، ک. پاريزی

   ·           پاتزيرير و تخت جمشيد : مسائل تاريخی شيعيان، م. ت. فابری

سال تحصيلی  87ـ 86

   ·           نظامی. آب : استاره و نماد، ن. پرودللو

سال تحصيلی 88 ـ 87

   ·           رمان سووشون اثر سيمين دانشور، ل. روجو

سال تحصيلی 89 ـ 88

   ·           ريشه های تعزيه، م. نيکولينی

   ·           شخصيت عاشق در اشعار سلمان ساوجی : سنت گرائی و نو جوئی، ک. رامتا

   ·           ساختار بيت در غزل های نظيری نيشابوری، ن. صمدی

   ·           ساختار زيبا شناسی در غزل های فغانی شيرازی، ر. حبيبی

   ·           آب، باد، خاک،آتش در غزل های بيدل، پ. ميراليا

سال تحصيلی 90 ـ 89

   ·           غزل های سعدی : تحليلی نحوی از زبان، س. مانوکيان

سال تحصيلی 91 ـ 90

   ·           زبان در غزل های شاعر فارسی زبان کمال خجندی، ک.ريکاراند

   ·           زبان عرفانی در غزل های عطار، و. زانوللا

سال تحصيلی 92 ـ 91

   ·           تصاويری از زندگی روزمره در اشعار رومی، آ. اقتداری

   ·           عوامل ايرانی در پرستش خضر در منطقه آنتيوکيا، س. کريستوفورتی

سال تحصيلی 93 ـ 92 ، 94 ـ 93

   ·           اميری فيروزکوهی شاعر سبک هندی، آ. بويلاکوا

   ·           کتا ب سعادت از نظامی، م. حيدری

سال تحصيلی 96 ـ 95

   ·           شخصيت عاشق در اشعار خواجوی کرمانی، م. توکی

   ·           فضولی و تنش های شعری دوره صفويه، ا. راگانينی

سال تحصيلی 97 ـ 96

   ·           جريان های رسيدن به هويت سياسی در مناطق اسلامی، ک. مارکلی

   ·           انديشه « قطب » و برخی از تاثيرات او، پ. گونزاگا

   ·           آيا در اسلام فقرا وجود دارند؟ تحليلی از ذکاة به شکل ماليات دينی، م. پينزوتی

   ·           حيات و آثار امير خسرو دهلوی، د. جوليتی

   ·           بهار و قصيده هايش، م. گرگين پور

   ·           « تحفة الغرايب »زمينه های پزشکی و داروسازی در دائرة المعارف علوم طبيعی و مردمی قرن يازدهم، ا. بوسکولو

   ·           مطالعاتی در باره زبان دراشعار و غزل های خاقانی شيروانی: تحليلی از 1000 بيت، ف. دميکلی

   ·           سه ساختمان  دوره قاجاريه  در تهران، ر. رحيمی

 

سال تحصيلی 98 ـ 97

   ·           سياست خارجی ايران در دوره وزارت ولايتی، ا. پدونه

   ·           نوشتار زبان فارسی در هند دوره مغول: م. فوساری

   ·           آشفتگی در حيطه شرقشناسی، م. نيکولتی

   ·           مسائل مربوط به فرهنگ نويسی زبانهای فارسی و روسی در قرن 19 ،پ. سارتوری

   ·           نشانه و نوا : تحليلی در وزن شعری در اشعار غنائی انوری، د. روزو

   ·           فئوداليسم درمناطق کوچ نشين، ج. پدرينی

   ·           سياست خارجی ايران و انحلال دولت کابل ( 1996 )، م. فوساری

سال تحصيلی 99 ـ 98

   ·           روابط ايران وعراق از 1988 تا 1998 ، م. مالاتستا

   ·           ملت اسلام، ک. م. آموره

   ·           نکاتی در باره فصل اول کتاب دبستان مذاهب آ. کانچان

 

پايان نامه های دوره دکترا

 

دپارتمان مطالعات اروپا و آسيای دانشگاه ونيز در هيچ رشته ای بطور مستقل دوره دکترا ندارد ولی در مورد برخی از رشته های درسی با دانشگاه های ديگر ايتاليا در اين زمينه همکاری ميکند.

کرسی مطالعات ايرانی اين دپارتمان در دوره دکترای ايرانشناسی و با کرسی مطالعات ايرانی دانشگاه ناپل همکاری کرده و پروفسور زيپولی عضو کميسيون ارزشيابی وآزمون اين دوره است. دوره دکترای ايرانشناسی سه سال بطول می انجامد و دانشجويان متقاضی از طريق کنکور وارد اين دوره مي شوند و از بورس تحصيلی نيز استفاده مي کنند.

در اينجا به عنوان برخی از رساله های دکترای ايرانشناسی اشاره ميکنيم:

 

   ·           برسی تحليلی و تطبيقی در زبان فرخی، حافظ و طالب، أ. منگينی کوراله، 1992

   ·           شعر نو فارسی از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی، ف. مردانی، 1994

  ·     ترجمان البلاغه، حدايق السحر فی دقايق الشعر، ا لمعجم فی معائيراشعارالعجم: تطبيق و ارزيابی سه رساله در باره نظم فارسی، ر. حبيبی مينللی، 1995

   ·           شعر و کتابشناسی: تذکره های دوره صفوی، س. مانوکيان

   ·           حيات و زمان رستم خان، ج. روتا

   ·           برگزاری جشن ايرانی سده در دربارهای عراق و خراسان در قرون نهم تا دوازدهم، س. کريستوفورتی

   ·           غزل های سنائی در نسخ خطی قديم، و. زانولا ، 1999

   ·           تاثير عروض عربی در تذکره های فارسی قرن دوازدهم، س. زاناردو

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 [i] Gianroberto Scarcia

[ii] Riccardo Zipoli

جستجو
جستجوی پیشرفته جستجوی وب
banners
آدرس فیس بوک رایزنی فرهنگی

اینستاگرام  رایزنی فرهنگی

کانال تلگرام رایزنی

سفارت جمهوری اسلامی ایران - رم

صفحه رایزنی فرهنگی در یوتیوب

گزارش های تصویری حمید معصومی نژاد در فیسبوک

ايرانيان خارج از کشور

واحد مرکزی خبر

پرتال ایران

زبان فارسي

فارسي بياموزيم

مؤسسه اسلامي امام مهدي (عج)
vote
نظرسنجي غير فعال مي باشد
UsersStats
Visitorsofpage: 7593
Visitorsofday : 37
Visitorsofpage : 1549781
Onlinevisitors : 1
PageLoad : 1.9063

صفحه اصلی|ايران|اسلام|زبان و ادبيات فارسی|سوالات متداول|تماس با ما|پيوندها|نقشه سايت